2017/2018 Õ A KESKKONNA ALANE PROJEKT ÜLE LUITE RAPPA

Projekti eesmärgiks oli,  tutvustada lastele Luitemaa looduskaitsealale jäävaid luiteid ja muistse merelahe soostumise tagajärjel tekkinud Tolkuse raba. Lapsed uurisid luite ja raba mitmekesist elustikku, liikide omavahelisi seoseid.Lapsed õppisid tundma luitel ja rabas elavaid organisme ning omandasid teadmisi selle kohta, milline tähtsus on soodel ja rabadel ning kuidas see inimest ja loodust mõjutab.

Projektis osalesid Rodnitšoki, Ladužki, Radužka ja Solnõško rühma lapsed ja lastevanemad.

Projekti rahastas Keskkonna Investeeringute Keskus.