2019/2020 Õ A KESKKONNAALANE PROJEKT NIGULA RABA

Projekti eesmärgiks oli,  tutvustada lastele Nigula raba elurikkust. Lapsed uurisid raba mitmekesist elustikku, liikide omavahelisi seoseid. Lapsed õppisid tundma rabas elavaid organisme ning omandasid teadmisi selle kohta, milline tähtsus on soodel ja rabadel ning kuidas see inimest ja loodust mõjutab.

Projektis osalesid Radužka rühma lapsed, õpetajad ja lastevanemad.

Projekti rahastas Keskkonna Investeeringute Keskus.