2016/2017 õ a keskkonnaalane projekt Lasteaed Kelluke lapsed võrdlevad loomade elutingimusi loodus- ja tehiskeskkonnas

KIK_logo_RGB

Projekti eesmärgiks oli, et lapsed õpivad austama elusloodust, hindama loomade mitmekesisust. Lapsed saavad teadmisi loomade käitumisest ja eluviisidest looduslikes tingimustes, kuidas hoida ja toetada oma tegevusega erinevate loomade elukeskkonda.

Rodnitšoki, Ladužki, Zvjozdotški ja Solnõško rühma lapsed ja lastevanematele  viidi novembris 2016 läbi RMK Soomaa Looduskeskuses Pernova Hariduskeskuse poolt õppeprogramm. Programmi sisuks oli RMK Soomaakeskusega tutvumine, matk koos giidiga Koprarajal, kus vaadeldi, kuulati , jälgiti loomade ja lindude tegevust.

Projekti rahastas Keskkonna Investeeringute Keskus.

dsc_0120dsc_0116 dsc_0114 dsc_0121 dsc_0161

dsc_0167 dsc_0165