Lasteaiast

 

Pärnu Lasteaed Kelluke avati 1964. aastal, alates 1999. aastast tegutseb lasteaed aadressil Metsa 3.

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles, osalise keelekümblusrühmas vene- ja eesti keeles. Lasteaias tegutseb 1 sõimerühm ja 5 aiarühma, sh 1 tasandusrühm. Lasteaial on välja töötatud oma õppekava.

Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku alates 2012 aastast.

 

2014. aastal liitus lasteaed keelekümblusprogrammiga. Aiarühmades rakendatakse osalise keelekümbluse metoodikat. Laps omandab osalise keelekümblusega rühmas nii eesti kui vene keele oskuse. Osalise keelekümblusrühmas töötab 2 õpetajat, kellest üks kasutab eesti ja teine vene keelt, põhimõtteks on üks õpetaja -üks keel ja keeleõpet toetav keskkond “rääkivate seinte” näol. Lasteaed väärtustab kahe kultuuri lõimumist õppekasvatustegevuses.

Oleme liitunud Lastekaitse Liidu projektiga “Kiusamisest vabaks” ning rakendame suunatud uurimusliku e avastusõppe metoodikat.

Õuesõppe toetamiseks kasutatakse lasteaia õuealale loodud tegevusrada ja õuesõppekeskust.

Õuealal asuvasse hoovimajja on sisustatud muinasjututuba.

IMG_5032              IMG_5035

 

 

Lasteaias on toimiv projektiõpe, mille raames osaleme ka rahvusvahelistes koostööprojektides.

 

Igapäevaselt rakendame ja arendame erinevaid infotehnoloogia võimalusi.