Tugiteenused

Tasandusrühm

Tasandusrühmas töötab logopeed.

Lasteaiarühm

Lasteaiarühmades teostatakse kaks korda aastas logopeedi poolt kõneravi vajavate laste väljaselgitamiseks kõneuuringuid.

Tervishoiutöötaja

Tervishoiutöötaja peamisteks ülesanneteks lasteasutuses on jälgida laste tervist, kontrollida laste toitlustamist ja koostada menüü ning osaleda laste päevakava koostamisel.
Tervishoiutöötaja koostab vajadusel arsti soovitusel lastele  erimenüü.
Tervishoiutöötaja nõustab vajadusel lapsevanemaid ja õpetajaid.

 

Innove_rajaleidja_logohttp://rajaleidja.ee/parnumaa/