Rühmad

SÕIMERÜHM

 1,6-3 aastased lapsed

e

 

OSALISE KEELEKÜMBLUSEGA RÜHMAD

     5-6 aastased lapsed                a

6-7 aastased lapsed

d

2-4 aastased lapsed

f

3-5 aastased lapsedc

 

 TASANDUSRÜHM

 3-7 aastased lapsed

b