Rühmad

SÕIMERÜHM

 1,6-2 aastased lapsed

e

OSALISE KEELEKÜMBLUSEGA RÜHMAD

     6-7aastased lapsed                a

2-3 aastased lapsed

d

3-5 aastased lapsed

f

3-6 aastased lapsedc

 TASANDUSRÜHM

 3-7 aastased lapsed

b