Tööpakkumised

Pärnu Lasteaed Kelluke kuulutab välja konkursi

1,0 keelekümblusõpetaja(vene keel) ametikohale.

0,125 eesti keele õpetaja ametikohale tasandusrühmas.

1,0 logopeedi(vene keel) ametikohale tasandusrühmas.

Tööle asumise aeg alates 01.09.2018
Soovi avaldus kandideerimiseks, kõrgharidust tõendav dokument, eesti keele tasemetunnistus ja  CV esitada hiljemalt 22.06.18
Dokumendid saata info@kelluke.parnu.ee või tuua Metsa 3 Pärnu 80024
Info telefonil 4422 411 või info@kelluke.parnu.ee